Joannes Petrus van Blarkom

Naamvariaties: Johannes

GeslachtMan
Leeftijd83
 
Geboren28 februari 1811inBeverwijk NH (NL)
Overleden2 februari 1895inStratum (1920: Eindhoven) NB (NL)
Aangifte2 februari 1895
VaderJan van Blarkom
 Geboren25 januari 1770
 Overleden7 juni 1845
MoederCornelia van Lidt
 Geboren1 februari 1780
 Overleden13 augustus 1874
BroerWillem ged. 18 april 1796
BroerLaurens ged. 23 november 1797
ZusJacoba geb. 18 april 1799
BroerPetrus Antonius ged. 21 oktober 1806
BroerPieter Augustus geb. 14 april 1813
ZusWilhelmina geb. 10 juni 1815
NotitiesOnderaan de geboorteakte staat vermeld: Ingevolge vonnis vermeld in de register van 1853, is de in deze gemelde Petrus genaamd Joannes Petrus, Beverwijk de 19 october 1853. De ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Stumphius.
Na van okt. 1821 tot juni 1824 de school van dhr. C.J. de Jong te Arnhem, en van sept. 1824 tot sept. 1825 de Latijnse school te ’s Hertogenbosch te hebben bezocht, werd hij 23 sept. 1828 als student in de rechten aan de Hogeschool te Luik ingeschreven. Vrijwillig in dienst getreden als schutter bij de Bossche Schutterij in okt. 1830; eervol vermeld wegens het gedrag in de tiendaagse veldtocht in een missive van de luitenant-generaal Cort Heiligers 15 aug. 1831. Onderscheiden met de Militaire Willems-Orde bij Koninklijk Besluit van 12 okt. 1831, no. 92. Onbepaald verlof gekregen om de studie voort te zetten en ingeschreven aan de Hogeschool te Leiden 20 okt. 1831. Bevorderd tot kandidaat in de rechten 22 dec. 1831 (summa cum laude); benoemd tot 2de luitenant bij het 1e batterij 1e afdeling mobiele Noord-Brabantsche schutterij (K.B. 21 juli 1833 no. 22); diende als officier aan de grenzen en in de vestigingen Bergen op Zoom en Breda van 5 sept. 1833 tot 21 aug. 1834; gepromoveerd tot doctor in de rechten te Leiden (summa cum laude) 5 mrt. 1834; met onbepaald verlof op 21 aug. 1834 te ’s Hertogenbosch teruggekeerd en de 22e d.a.v. als advocaat bij de voormalige Rechtbank van de 1e aanleg ingeschreven; benoemd tot lid van de arrondisement Rechtbank aldaar (K.B. 16sept. 1838 no. 99); tot lid van de commissie van administratie over de gevangenissen aldaar (K.B. 30 okt. 1841 no. 77); secretaris van het Nederlandsche genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling ’s Hertogenbosch 1 mei 1849; bestuurder van het genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 14 nov. 1850 en secretaris van de afdeling letterkende, geschiedenis, oudheid en penningkunde 20 juni 1851.

Verblijfplaats(en)Eindhoven NB (NL) van 21 maart 1854 tot 31 augustus 1871
 ’s-Hertogenbosch NB (NL) vanaf 31 augustus 1871

Beroep(en)officier van justitie in 1858

Onderscheiding(en)1831 Ridder 4de klasse Militaire Willems-Orde
 28 maart 1832 Metalen Kruis Vrijwilligers
Huwelijk 23 november 1853in’s-Hertogenbosch NB (NL)
metHenrietta Maria Josina Habraken
Geboren21 september 1825in’s-Hertogenbosch NB (NL)
Overleden21 juli 1858inEindhoven NB (NL)
Kinderen Joanna Margarita Henriette geb. 1 sept. 1854
Jan geb. 11 dec. 1856
Willem Maria Albert geb. 13 juli 1858
Foto
Bevolkingsregister
Bevolkingsregister
Eindhoven blad 67
(Bron: Regionaal historisch centrum Eindhoven)
Bevolkingsregister
Bevolkingsregister
Eindhoven blad 181
(Bron: Regionaal historisch centrum Eindhoven)


[ Pagina terug ]