Geschiedenis

De familienaam van Blaricum, enz. komt van het dorp Blaricum in het Gooi, een regio in de provincie Noord-Holland. Voor 1800 was iemand meestal bekend onder zijn voornaam en een patroniem, ook wel vadersnaam genoemd. Een patroniem verwijst naar de voornaam van iemands vader om zo de familierelatie kenbaar te maken. Bij persoonsregistratie werd soms een toponiem (aardrijkskundige naam) toegevoegd, om aan te geven waar men vandaan kwam (herkomstnaam). Wordt een patroniem of toponiem ook door volgende generaties als achternaam gebruikt, dan kan men spreken van een familienaam. Dat binnen dezelfde familie meerdere familienamen kunnen ontstaan is te zien in de stammen III en IV. In stam III zijn dat de familienamen Gracht en Blaricum en in stam IV de familienamen Blaricum en (waarschijnlijk) Lubbertsen.

In de loop der eeuwen is de familienaam op zeer veel verschillende manieren geschreven. Er bestaan 29 variaties in de database, waarvan de volgende 8 tot op heden nog in gebruik zijn: Blarcom, Blarcum, Blaricom, Blaricum, Blargan, Blarikom, Blarkom en Blerkom.

Er bestaan momenteel in ieder geval 3 "hoofd"stammen, namelijk de stammen I, IV en V. Van de stammen II en III is het zeer aannemelijk dat zij gerelateerd aan elkaar zijn, hun basis is Utrecht vanaf de 17e eeuw en in die tijd had deze stad slechts ongeveer 30.000 inwoners. De stammen VI en VII vinden hun oorsprong in stam II.

Blaricum

De oostermeent van Blaricum
De oostermeent van Blaricum
Tekening van Ton Veldmeijer.

Oorspronkelijk was Blaricum een nederzetting van boeren, wonend in plaggenhutten en eenvoudige boerenwoningen. In de tiende eeuw of misschien zelfs wat eerder moeten de eerste mensen zich vast in het Blaricumse heide- en bosgebied hebben gevestigd. Het bestaan in het middeleeuwse Naerdincklandt en latere Gooiland omvatte in hoofdzaak het ontginnen van de woeste gronden voor het boerenbedrijf, met veeteelt op de gemene weiden, het schapen houden op de heide, plaggen steken voor het vee op stal en het inzaaien en oogsten van de akkertjes. Vele eeuwen lang vormde de agrarische productie het belangrijkste middel van bestaan in de Gooise dorpen. Blaricum groeide uit tot een mooi brinkdorp, dat tot 1920 zijn oorspronkelijke agrarische karakter wist te behouden en ook nu nog model staat als het fraaiste dorp van de streek. In 2007 had Blaricum de hoogste gemiddelde huizenprijzen van Nederland.

De website van de gemeente Blaricum: www.blaricum.nl

Een mooie website over het Blaricum van Vroeger en Nu van Gerard Grootveld: http://gerardg.nl/blaricum/

Stam I (Ankeveen)

Rond 1700 vestigt zich te Ankeveen Jacob Hendriksz van Blarcum, die dus waarschijnlijk afkomstig was van Blaricum en wiens vader Hendrik heette.

De familie van Blarcum bewoonde jarenlang "Het Reghthuys" in Ankeveen, waarachter grote tuinen lagen. In de vijftiger jaren is in die tuinen een nieuwe woonwijk gebouwd, waarbij ter herinnering aan de familie van Blarcum en hun invloed op het dorp een weg de naam Van Blarcumlaan kreeg (uit "Straatnamen van Ankeveen"). De laatste inwoner van Ankeveen van de familie van Blarcum was Christianus Joannes van Blarcum.

Stam II (Utrecht)

Of de stammen II en III verwant met elkaar zijn, is nog niet duidelijk. De kans dat er ergens een relatie is, is natuurlijk erg groot.

Stam III (Utrecht)

In 1608 trouwt in Utrecht Gerrit Jansz van Blaricum, meestal genoemd Gerrit Jansz van der Gracht, wiens vader dus Jan van der Gracht zal hebben geheten, met Marrichje Herman Willems van Doorn. Gerrit was "rademaker", evenals zijn zoon Herman Gerritsz en Lubbert Gijsbertsz van stam IV. In die tijd bestond in Blaricum een slot dat bekend stond onder de naam De Graft. Het was een groot huis dat in de Bouwvenen aan de Gooiersgracht stond. Mogelijk kwam Gerrit daar vandaan, hetgeen beide achternamen zou verklaren. Zijn kinderen hielden de naam van der Gracht aan, maar de kinderen van zijn zoon Herman gingen de naam van Blaricum gebruiken.

Stam IV (Amerika)

De Eendracht
De Eendracht.

Lubbert Gijsbertsz werd geboren in Holland in 1600 of 1601. Hij was namelijk 33 jaar oud, toen hij op 15 april 1634 een contract sloot met de Amsterdamse diamanthandelaar Kiliaen van Rensselaer, betreffende zijn overkomst naar de nieuwe kolonie van de landeigenaar: Rensselaerswijck. Deze kolonie was gelegen op beide oevers van de rivier de Hudson bij Fort Oranje (nu Albany, New York). Hij werd de eerste wagenmaker van de kolonie.

Lubbert voer met zijn vrouw en drie kinderen op de Eendracht, vertrekkend van Texel begin mei 1634, en kwam in Rensselaerswijck aan ongeveer twee maanden later, aangezien zijn rekeningen met de kolonie beginnen op 20 juli 1634. Vanaf die datum gaan zij gestaag door tot 1647, waarna hij verhuisde naar Nieuw Amsterdam, waar hij verscheidene jaren verbleef. Op 5 december 1654 verkreeg hij een vergunning voor 50 morgen land in Bergen Neck, NJ. Ten zuiden van hem verkreeg zijn schoonzoon Jan Corneliszen Buys 25 morgen en daarnaast verkreeg zijn zoon Jan Lubbertsen ook 25 morgen. Op 15 september 1655 begonnen de indianen, nadat een indiaan in Nieuw Amsterdam was gedood bij het stelen van fruit uit een boomgaard, een driedaagse strooptocht van Nieuw Amsterdam over de rivier de Hudson via Bergen Neck naar Staten Island. Bij deze tocht werden gebouwen en landerijen verbrand en iedereen, die niet gevlucht was, werd gedood of gevangen genomen. Waarschijnlijk is Lubbert bij deze ongeregeldheden omgekomen, aangezien zijn vrouw Divertje zonder hem terug kwam naar New Amsterdam. Daar verkreeg zij namelijk op 1 mei 1656 als weduwe toestemming voor een tapperij, samen met haar schoonzoon Jan Corneliszen Buys, alias Jan Damen.

Lubbert had drie kinderen, toen hij in 1634 in Amerika aankwam. Daarna kwamen er nog minstens zes bij. Waarschijnlijk zijn deze kinderen verder het leven ingegaan als Lubbertsen, terwijl alleen het nageslacht van Jan Lubbertse de naam "van Blarcom" aannam.

Na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog zijn veel kolonisten, die in het Engelse leger hadden gediend of trouw aan de Engelsen waren gebleven ("Loyalisten"), in 1783 naar Nova Scotia in Canada vertrokken. Dit betrof o.a. Peter van Blarcom en zijn broer Hermanus.

Oorlogen

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783)
David Gerritsz van Blaricom   1st Regiment, Monmouth County, New Jersey Militia  
John van Blarcom Revolutionary soldier    
De Oorlog van 1812 (1812-1815)
Garret van Blarcom      
Hendrick van Blarcom Kapitein    
Samuel S. van Blaricom Soldaat Kapt. Isaac Monnett’s compagnie 28 juli-6 september 1813
Tiendaagse Veldtocht (1831)
Johannes Petrus van Blarkom      
Mexicaans-Amerikaanse Oorlog (1846-1848)
Henry van Blaricom   Bataljon Californië Vrijwilligers, Bereden Geweerschutters, compagnie E 1846-1849
Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)
A. H. van Blarcoan Soldaat 65e New York Vrijwillige Infanterie Regiment  
Daniel J. van Blarcom Korporaal 22e New Jersey Vrijwillige Infanterie Regiment  
Daniel Squire van Blarcum Korporaal 19e Michigan Vrijwillige Infanterie Regiment, compagnie C  
Francis van Blarcom   USS Santee, fregat  
Henry van Blaricom Soldaat 4e Minnesota Vrijwillige Infanterie Regiment, compagnie I 1864-1865
Isaac van Blarcom Soldaat 95e New York Vrijwillige Infanterie Regiment, compagnie D  
John Canon van Blaricom   75e New York Vrijwillige Infanterie Regiment, compagnie I 1861-1864
Lewis van Blarcom Eerste luitenant, kapitein 15e New Jersey Vrijwillige Infanterie Regiment, compagnie D 1862-1864
Martin van Blarcom   19e Michigan Vrijwillige Infanterie Regiment, compagnie C  
Peter van Blargan   105e Pennsylvania Vrijwillige Infanterie Regiment, compagnie F Feb 1865-
Phillip Eli van Blarcom Soldaat 1e Minnesota Vrijwillige Cavalerie Regiment "Mountain Rangers", compagnie B 11 okt 1862-9 nov 1863
Samuel van Blarcom Korporaal, sergeant 15e New Jersey Vrijwillige Infanterie Regiment, compagnie D 1862-1865
William Harrison van Blaricum Soldaat 106e Illinois Vrijwillige Infanterie Regiment 1861-1865
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Earl Winfield van Blaricom   Canadian Field Artillery, 50th (Queen's), later 52nd Battery 14 maart 1916-juli 1919
Gilbert Francis van Blarcom      
John Olen van Blarcom Soldaat    
Lewis van Blarcom Kapitein New Jersey State Militia  
Shelomi van Blaricom      
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Albert E. van Blaricom      
Albert Miller van Blarcom Electronics officer   -1946
Amos James van Blarcom      
Cletus J. van Blargan Machinist's mate first class U.S. Navy 1943-1945
Darrell J. van Blaricum Soldaat, veldartillerie U.S. Army  
Earl Bruce van Blarcom Luitenant-kolonel U.S. Army Air Force  
Elton van Blargan Soldaat 1e klasse U.S. Army  
Elvin L. van Blaricon Soldaat 1e klasse U.S. Army  
Eugene Clifford van Blarcom Pilot officer Royal Canadian Air Force, 5 Group, 50 Squadron, Lancaster NF921 -1944
Francis Alfred William Blerkom Sergeant (boordwerktuigkundige) Royal Air Force Volunteer Reserve, 101e Squadron 1944
Fred Abraham van Blaricum Soldaat U.S. Army 5 december 1941-31 maart 1943
Glenn Franklin van Blaricum Eerste luitenant   1941-1945
Harry Jack van Blaricum Soldaat   16 maart 1943-14 november 1945
Herbert M. van Blargan Soldaat 1e klasse U.S. Army, 3rd Infantry Division, 7th Infantry Regiment, Company F  
Irvin Francis van Blargan Sergeant U.S. Army Air Force, 344th Bombardment Group, 494th Bombardment Squadron 1943-1945
James Alton van Blarcum   U.S. Army  
James Walter van Blaricum Kapitein U.S. Army  
Leslie Eugene van Blaricum Korporaal U.S. Army  
Levi van Blaricom Soldaat    
Lloyd Daniel van Blargan   U.S. Army  
Lucien Rule van Blaricum Soldaat    
Paul E. van Blaricom Stuurman 3e klasse U.S. Seabees  
Raymond H. van Blargan   U.S. Army, 110e Tactisch verkenningssquadron  
Raymond van Blarcom      
Sherben Edward van Blaricom Eerste luitenant U.S. Army Air Force, 28th Composite Group, 36th Bombardment Squadron 14 januari 1942-15 juli 1943
Stanley Wasson van Blaricum Korporaal U.S. Army  
Verlyn George van Blaricom Boatswain's mate first class U.S. Navy  
Vincent Ebert van Blaricum   U.S. Navy  
Wallace Ray van Blaricom Electrician's mate first class U.S. Navy  
Warren F. van Blaricom   U.S. Army 1941-1946
Wayne Willard van Blaricom Technician fifth grade U.S. Army, 537th Field Artillery Battalion, B Battery  
William Neal van Blaricum Soldaat U.S. Army  
William Reeve van Blarcom Quartermaster third class U.S. Navy, USS Design, mijnenveger 1943-1945
Koreaanse Oorlog (1950-1953)
Donald Frank van Blarcom Sergeant U.S. Army  
Earl Bruce van Blarcom Luitenant-kolonel U.S. Air Force  
Earl Eugene van Blaricom   U.S. Army  
James W. van Blarcom   U.S. Army  
Ronald Grover van Blaricom   1st Marine Division  
Thomas A. van Blaricom      
Wesley Delroy van Blaricom Soldaat U.S. Marine Corps  
Vietnamoorlog (1955-1975)
Boyd Winton van Blaricum soldaat U.S. Army  
Francis William van Blargan   U.S. Army 1963-1966
Howard Lionel van Blaricom Sergeant U.S. Marine Corps  
Kenneth Clare van Blaricum Specialist 4e Klasse U.S. Army  
Paul Joseph van Blaricum soldaat U.S. Army  
Richard William van Blarcom Specialist 4e Klasse U.S. Army, 101e Luchtlandingsdivisie, 502e Infanterie Regiment, 2e Bataljon, A Compagnie 1968
Timothy Lowell van Blaricum soldaat U.S. Army  
Naar de top