Start Geschiedenis Wijzigingen Namenlijsten Stambomen Losse feiten Documenten Codelijsten Bronnen Contact
English

Geboorte

Geboorteregister Elisabeth Marie van Blaricom
Elisabeth Marie van
Blaricom

Geboorteregister Utrecht
d.d. 13 augustus 1903
(Bron: Het Utrechts Archief)
Geboorteregister Johannes Hendrikus van Blaricom
Johannes Hendrikus van
Blaricom

Geboorteregister Utrecht
d.d. 27 mei 1879
(Bron: Het Utrechts Archief)
Bewijs van Geboorte-Inschrijving Wilhelmus van Blaricum
Wilhelmus van Blaricum
Bewijs van Geboorte-Inschrijving.
De ambtenaar der Burgelijken Stand
is vergeten de voorbedrukte 19 bij
de jaren te veranderen in 18
Uittreksel Geboorteregister Wilhelmus van Blaricum
Wilhelmus van
Blaricum

Uittreksel uit het
Geboorteregister d.d.
5 augustus 1924
Uittreksel Geboorteregister Wilhelmus Anthonius van Blaricum
Wilhelmus
Anthonius van Blaricum

Uittreksel uit het
Geboorteregister d.d.
16 februari 1916