Vrijenban

Vrijenban was achtereenvolgens ambachtsheerlijkheid (tot 1795), municipaliteit (1795 - 1798) en gemeente (1798 - 1811). Er was geen kerk. De inwoners gingen voor hun kerkelijke plichten naar omliggende plaatsen. In 1812 werd de gemeente opgeheven; het grondgebied werd verdeeld tussen de gemeenten Delft en Pijnacker. In 1818 werd Vrijenban weer een zelfstandige gemeente. Bij een herindeling in 1826 werd al het Hof van Delfts grondgebied ten oosten van de Schie en Delft gevoegd bij Vrijenban; al het Vrijenbans gebied ten westen van de Schie ging tot Hof van Delft behoren. In 1921 werd de gemeente Vrijenban opgeheven; het grondgebied werd verdeeld tussen Delft en Pijnacker.

Gemeente Vrijenban[ Pagina terug ]