Gerrit Jansz van Blaricum

Naamvariaties: Blaricom

Naamvariaties: van der Gracht, van Graft

GeslachtMan
LeeftijdOnbekend
 
Overleden13 juli 1624inUtrecht UT (NL)
VaderJan van der Gracht
 Overleden
Moeder 
BroerAbraham
NotitiesIs dezelfde persoon als Gerrit Jansz van der Gracht. Beide namen werden voor hem gebruikt.
Op 29 april 1614 koopt Gerrit Jans van Blaricum, rademaker, een huis op de Vredeburch te Utrecht.
In 1629 staat in manuaal huisgeld: Hendr. Lucass erven: Gerrit Janssz van der Grafts weduwe betaalt 9 gulden.
Op 24 april 1632 machtigt Jan Jans van Luck, man van Marrichgen Hermansdr., die eerder gehuwd was met zaliger Gerrit Jansz van der Gracht, zijn vrouw. Uit deze akte blijkt dat haar zoon Herman Gerritsz van der Gracht geboren is in 1610.
Eveneens op 24 april 1632 machtigt Marichje Hermansdr., wed. van Gerrit Jansz van der Gracht, thans huisvrouw van Jan Jansz. van Luck, notaris Pons Pietersz. Jongsten te Oudewater, om Steven van Huenen wonende aldaar te manen en van hem te eisen, daar hij in gebreke bleef in de betaling van een muy vagen.
Op 9 februari 1648 neemt Marichgen Hermans van Doorn, weduwe van Gerrit Jansen van Blaricum, geassisteerd door haar zoon Herman Gerritsen van der Gracht, een hypotheek op het in 1614 gekochte huis.
Op 12 december 1649 verkoopt Marichgen Harmans van Doorn, weduwe van Gerrit Jansen van der Gracht, bovengenoemd huis. Uit deze transportakte blijkt, dat uit het huwelijk in 1608 vijf kinderen zijn geboren: Herman, Jan, Cunira, Geertruijd en Jacobje, die allen de naam van der Gracht voeren. Herman, die ook rademaker was, blijkt overleden te zijn (2 januari 1649) en drie kinderen na te laten, van wie de namen niet genoemd worden, maar die zo goed als zeker heten: Joost, Gerrit en Hendrik. Een dochter van Joost gaat naar ’s-Hertogenbosch en noemt zich weer van Blaricum.

Beroep(en)raymaecker
Huwelijk 16 januari 1608inUtrecht UT (NL)
metMarrichje Herman Willems van Doorn
Overleden1 december 1662inUtrecht UT (NL)
Kinderen Jan Gerritsz
Cunira
Geertruid
Jacobje
Hermanus Gerritsz geb. omstreeks 1610


[ Pagina terug ]